PATRONS

Dr. V K Pandey
Dr. C S Sharma
Dr. Rakesh Bhargava
Dr. R C Meena
Dr. Poornima Patni
Dr. R K Verma
Dr. S P Gupta
Dr. S S Sankhla
Dr. Mahesh Gupta
Dr. Vinay Joshi
Dr. Mahesh Bansal

ADVISORS

Dr. Ramesh Bansiwal
Dr. Narendra Joshi
Dr. D S Meena
Dr. Ashok Khandaka
Dr. Vinay Goyal
Dr. Naresh Goyal
Dr. Rajeev Bhargav
Dr. Ashwini Mathur
Dr. Arvind Asopa
Dr. S B Solanki
Dr. Rajesh Goyal
Dr. Mohan Mantri
Dr. C K Ameta
Dr. Arun Vaishy
Dr. Jagveer Singh
Dr. Ashish Sharma
Dr. R C Dhaka
Dr. G P Gupta
Dr. R P Assat
Dr. R L Dayma
Dr. Rajeev Siwach
Dr. Ramesh Vijayvarigiya
Dr. Atal Soni
Dr. G D Ramchandani
Dr. Gurdeep Singh
Dr. Shiv Bhagwan Sharma
Dr. S N Soni

ORGANISING COMMITTEE

Dr Anoop Jhurani
Dr. Abhay Elhance
Dr. Vinay Kumar Singh
Dr. Ravinder Lamoriya
Dr. Rajeev Gupta
Dr. Arun Sharma
Dr. Ishwar Meena
Dr. Hemendra Agarwal
Dr. Neeraj Agarwal
Dr. Kapil Gangwal
Dr. Prateek Goyal
Dr. Anil Gupta
Dr. Anil K Sharma
Dr. Naresh Porwal
Dr. Kuldeep Nathawat
Dr. Deepak Jain
Dr. Nitin Sanadhya
Dr. Saumya Agarwal
Dr. Rahul Garg
Dr. Hemant Jain
Dr. Vivek Sharma
Dr. Arun Partani
Dr. Lalit Modi
Dr. B R Bagaria
Dr. Harish Talreja
Dr. Sandeep Sharma
Dr. N K Gupta

OFFICE BEARERS ROSA

DR. KISHORE RAICHANDANI
PRESIDENT
DR. JAYANT SEN
PAST SEC & FELLOWSHIP COMM. CHAIR
DR. JASWANT SINGH
PRESIDENT ELECT
DR. RAHUL KATTA
HON.SECRETARY
DR. AMIT VYAS
TREASURER
DR. RHUAL GARG
JOINT SECRETARY
DR. NEERAJ AGGARWAL
JOINT SECRETARY
DR. VINAY GOYAL
PAST PRESIDENT